Godzone konferencia 2014

GODZONE KONFERENCIA- Kultúra Kráľovstva
Pozývame vás na ďalší ročník konferencie s témou: Kultúra Božieho kráľovstva, ktorá sa uskutoční 5-6. apríla 2014 v hoteli Kultúra v Ružomberku. Registračný poplatok je 20 euro, a určite pôjdeme zo Strečna viacerí, takže ak sa chcete duchovne "obnoviť", je to skvelá príležitosť. Súčasťou programu bývajú prednášky, chvály, mládežnícka omša, z ktorej sme minulý rok boli veľmi nadšení - trvala 2.5 hodiny, ale nevadilo by nám keby trvala aj 5 - pocity z nej si nesieme v srdci aj teraz, jednoducho eucharistické Slávenie s veľkým "S" - povzbudivé, hlboké, radostné - cirkev potrebuje obnoviť vzťah ku sviatostiam, a ak má byť omša stretnutie neba a zeme, tak na Godzone konferencii to tak určite bolo. V skratke - rozumne investované peniaze, stálo to zato, a preto sa tešíme na ďalší ročník. Spoločenstvo Espé prináša svoje ovocie nielen v podobe dobrých a chytľavých melódii, ale aj evanjelizáciou a povzbudzovaním spoločenstiev k činnosti v našich farnostiach. Tešíme sa na prípadných záujemcov. Hostia konferencie: