Home

O nás

Vitajte na stránke mládeže farnosti Strečno!
Stránka bola vytvorená s cieľom informovať o aktivitách pre mládež v tejto farnosti a chceme aj takouto formou pozvať všetkých, ktorí majú záujem, aby sa k nám pripojili.
 
Sme spoločenstvo Oheň & Svetlo, a našou víziou je ukázať mladým ľuďom v tejto dedine radostnú zvesť Božieho kráľovstva. Túžime po novej generácii kresťanov, ktorá bude svetlom pre neveriacich a bude horieť ohňom Ducha. Modlime sa za prebudenie v Strečne, za obnovu vzťahu s Bohom, ale aj vzťahov medzi ľuďmi. Počas niekoľkých rokov nášho stretávania po omšiach sme sa rozhodli ísť ďalej, vzniklo spoločenstvo, a preto nám v prvom rade ide o vzťahy medzi nami, lebo Božie kráľovstvo je kráľovstvom vzťahov. Chceme mladým ľuďom ukázať, že žiť sa dá aj inak, plnohodnotne, s cieľom a s radosťou, že v každom probléme sme ako Božie deti s naším Otcom. Nechceme si to nechať len pre seba, a preto vás pozývame na:
 
 • Spev - piatkové omše - Pozývame ťa na piatkové "mládežnícke" omše, ktoré doprevádzame spevom gospelových piesní - ak máš záujem, príď na nácvik o 16:30 v Pastoračnom centre (PC) / (v zime v kostole v sakristii), alebo sa zastav po omši a informujeme ťa ako ďalej.
 • ERKO detské stretká  -  v soboty o 16:00 bývajú v škole ( a v lete v PC ) stretká pre deti, zamerané duchovnú formáciu, nácviky piesní a zábavu vo forme hier. Stretko trvá cca. 2 hodiny, každú sobotu, občas sa ide na nejakú akciu (Erko tance, výlety).
 • Birmovanecké/stretká pre mládež  -  Každú druhú nedeľu v kostole na chóruse robíme stretká pre mladých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o Bohu, Božom kráľovstve, a ktorí túžia po nových vzťahoch, prijatí, ale aj zábave, ktorá do života každého kresťana patrí. Vieme, že to funguje a preto chceme, aby to zažívali ďalší ľudia. 
 • Neformálne stretká po piatkovej omši (cca 18:45) spojené s nácvikom piesní, rozhovormi, zábavou a modlitbou za Strečno.
 
Naše ďalšie (viac-menej nepravidelné) aktivity:
 • výlety do blízkeho(turistika kde nám napadne) či vzdialeného okolia (Tatry, Malá Fatra)
 • pozeranie filmov (s myšlienkou, komédii, alebo menej známych ale dobrých filmov)
 • koledovanie Dobrej noviny (každý rok na Vianoce - 25.decembra)
 • krížové cesty (v našej réžii), občas zahráme aj nejaký ten svadobný obrad (obzeranie svadobných šiat a jedenie koláčov)
 • opekačky (alebo grilovačky? nazývame to kulinárske experimenty) za každého počasia (v zime je to väčšia sranda)
 • účasť na rôznych kresťanských akciách, ako je napr. Turičný víkend, Godzone tour, Godzone konferencia, Svetový deň mládeže, Skúsme to inak, Poď za mnou, Active Garden, Campfest, Worship festival, Nové víno, duchovné obnovy... atď atď... 
 • voľný pokec (nie na azete) pri rôznych spontánnych akciách v PC/kostole/pizza/bowling (pre tých, ktorí si myslia, že investovať čas do vzťahov sa oplatí viac ako pozerať Panelák diel č. 48654)
 • športové aktivity (korčuľovanie - u nás prípadne na štadióne, volejbal, futbal (alebo aspoň snaha o futbal) )
 • a iné aktivity, o ktorých sa dozviete priamo od nás
 
Kto vlastne sme?
V podstate taký mix rôznych vekových kategórii, 7 (detské stretko) až 26 rokov (moja maličkosť), takže určite každý zapadne.
V súčasnosti sa naše aktivity začínajú rozširovať, a v prvom rade máme túžbu osloviť nových členov, mládež, deti, aby sa k nám pridali. Sme spoločenstvo mladých, ktorí túžia hľadať živého Boha, a žiť kultúru Božieho kráľovstva, vyznávame spoločné hodnoty, a snažíme sa kráčať, ako každý mladý človek, cez prekážky, cez problémy, ďalej, uvedomujúc si, že nie sme dokonalí a robíme aj chyby. Chceme sa podeliť o dobré ovocie našej služby, lebo celé to začalo službou - spevom na omšiach. Nič nie je zadarmo, a aj to čo robíme, nás stojí minimálne voľný čas, stratený však určite nie. Túžime po novej generácii mladých v tejto farnosti, ktorá bude mať istotu, identitu, a bude vedieť kam ide. Chceme nové vzťahy, ktoré nebudú o ohováraní, ale o úprimnosti a dôvere. Chceme, aby si prišiel a objavil svoj potenciál, svoje talenty, svoju hodnotu a našiel podporu, povzbudenie v tom, že zostať priemerný nestačí. Chceme robiť ťažké veci, hľadať pravdu, neostať len pri slovách. Nechceme len veriť v Boha, to už dnes nestačí, chceme hĺadať ďalej, žiť Božie kráľovstvo, pochopiť identitu Božích detí, svoju jedinečnosť, v každodennom živote.
 
Naše stretnutia sú okrem vyššie spomenutých aktivít 2 krát do mesiaca, a spoločný čas využívame na zdieľanie toho, čím a ako žijeme, modlitbu a prednášku. Ako spoločenstvo fungujeme od marca 2011. Viacerí z nás navštevujú Diecéznu animátorsku školu, a aj individuálne sa snažíme načerpať vedomosti na rôznych akciach, konferenciach alebo čítaním literatúry, počúvaním prednášok. Keďže sme zadarmo dostali, tak sa o to chceme rovnakým spôsobom aj podeliť.

Godzone konferencia 2014

GODZONE KONFERENCIA- Kultúra Kráľovstva
Pozývame vás na ďalší ročník konferencie s témou: Kultúra Božieho kráľovstva, ktorá sa uskutoční 5-6. apríla 2014 v hoteli Kultúra v Ružomberku. Registračný poplatok je 20 euro, a určite pôjdeme zo Strečna viacerí, takže ak sa chcete duchovne "obnoviť", je to skvelá príležitosť. Súčasťou programu bývajú prednášky, chvály, mládežnícka omša, z ktorej sme minulý rok boli veľmi nadšení - trvala 2.5 hodiny, ale nevadilo by nám keby trvala aj 5 - pocity z nej si nesieme v srdci aj teraz, jednoducho eucharistické Slávenie s veľkým "S" - povzbudivé, hlboké, radostné - cirkev potrebuje obnoviť vzťah ku sviatostiam, a ak má byť omša stretnutie neba a zeme, tak na Godzone konferencii to tak určite bolo. V skratke - rozumne investované peniaze, stálo to zato, a preto sa tešíme na ďalší ročník. Spoločenstvo Espé prináša svoje ovocie nielen v podobe dobrých a chytľavých melódii, ale aj evanjelizáciou a povzbudzovaním spoločenstiev k činnosti v našich farnostiach. Tešíme sa na prípadných záujemcov. Hostia konferencie:

 

Turičný víkend 2014

Ako každoročne, aj tento rok sa uskutoční celodiecézne stretnutie mladých s názvom "Turičný víkend", tentokrát v Žiline. Ubytovanie bude v školách, miesto a čas sa ešte upresní. Zo Strečna tam určite plánujeme ísť, takže kto by mal záujem, dohodnite sa s nami - napr. v piatok po omši. 

Svetové dni mládeže - Slovak stage v Ružomberku

Ak chceš zažiť atmosféru Svetových dní mládeže a si na tom podobne ako my (bez peňazí :-D ), môžeš sa tejto akcie zúčastniť aj priamo na Slovensku, a to v Ružomberku 26 až 28. júla, na programe, ktorý ti ponúkne svedectvá, prednášky, chvály, workshopy atď atď.... Na stránke www.rio13.sk v sekcii R13 nájdeš viac info, ako aj videá a registračný formulár. Ak máš záujem, určite sa pripoj k nám, nech ideme zo Strečna spolu, a určite bude dobré, keď sa zastavíš v kostole po piatkovej omši niekde pri skupinke mladých ľudí, ktorá sa pokúša o spev (určite sa dozvieš viac info, aj o tom ako, kedy, s kým, prečo tam ideme, čo je to vlastne za akciu, atď atď... ) Pozývame aj všetkých birmovancov, ktorí sa chcú zodpovedne pripraviť na sviatosť birmovania, a toto je jedna z vhodných príležitostí, pretože je to akcia pre mladých.